Manuele therapie

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties,harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

Deze behandelingsmethode is dus geschikt voor een grote variëteit aan pathologieën waarbij er voornamelijk een probleem is in de biomechanica van het te behandelen gewricht zoals bvb bij blokkages van de rug of nek.

De behandeling zal telkens vooraf gegaan worden door een vraaggesprek en een onderzoek om tot de kern van uw probleem te komen.

Myofasciale therapie – dry needling

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren.

In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, myofasciale triggerpunten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone.
Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken zoals dry needling, stretching, drukpunten, warmte…

Bij Dry Needling wordt een naaldje in het triggerpoint gebracht om zo een release te bekomen van het triggerpoint zodoende dat de spier weer op een optimale manier kan werken en de pijn verdwijnt.

Voor verder informatie kan u surfen naar www.bmst.be en kan u mij terugvinden op de lijst van erkende therapeuten.

Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie houdt zowel de pre -als postnatale kinesitherapie in waarbij de vrouw zowel voor als na de bevalling begeleid wordt.

Bij prenatale kinesitherapie kan er enerzijds gewerkt worden op bestaande klachten door de zwangerschap alsook de preventie hiervan en het voorbereiden op de bevalling zelf.

Bij postnatale kinesitherapie zal er in eerste instantie gewerkt worden aan het terug opbouwen van een goede bekkenbodem. Hiervoor wordt in de praktijk gebruik gemaakt van het biofeedbacktoestel. Dit toestel gaat aan de hand van een inwendige sonde een goed beeld geven van de kracht van je bekkenbodemspieren en kan ook gebruikt worden om de spieren te gaan optrainen.

Indien de bekkenbodemspieren voldoende opgetraind zijn wordt er overgegaan naar een uitgebreider oefenprogramma om de volledige core (rugspieren, buikspieren, heupspieren,…) en de algemene uithouding te optimaliseren.

Autogene drainage bij kinderen

Autogene drainage is een techniek om overtollige slijmproductie bij luchtweginfecties weg te werken.

Hierbij wordt vooral gespeeld met de diepte van de in -en uitademing om zo het slijm die dieper zit naar boven te voeren tot het uiteindelijk opgehoest kan worden.

Bij kinderen wordt vaak het bouncen op een bal gebruikt om zo een goede controle te hebben over het ademhalingsvolume van het kind.

Babymassage en babywellness

Het is wetenschappelijk gekend dat ‘kangoeroeën’, huid aan huid contact, de motorische en mentale ontwikkeling van de baby bevorderen. De tastzin is het eerste zintuig dat zich ontwikkelt, het krachtmiddel bij prematuren. Babymassage en babyhandelingen stimuleren de bloedcirculatie, bevorderen de spijsvertering, bevorderen het immuun systeem, brengen de onrustige baby tot rust en bevorderen het contact tussen ouder en kind, de best mogelijke start!